SPONZORSTVÍ STP HRABYNĚ


Sponzorství a finanční podpora je nepostradatelnou součástí našeho financování. Podpora sociálně slabých rodin a samoživitelů je finančně nesmírně náročná. Tělesně postižení a sociálně slabší občané nechtějí být přítěží společnosti, přesto se neobejdou bez pomoci, pochopení a soucitu.

Ze srdce DĚKUJEME všem, kteří nám přispívají vlastní prací nebo drobnými finančními dary, i firmám, které si uvědomují svoji společenskou zodpovědnost.
BEZ VÁS BY TO NEŠLO. 
Přečtete si ve výročních zprávách, jak s příspěvky nakládáme.

 

JAK PŘISPĚT STP HRABYNĚ

Svůj příspěvek můžete zaslat na náš transparentní účet (prohlédnout). V případě potřeby samozřejmě rádi vystavíme darovací smlouvu pro odečet z daní.

Opava STP v ČR z. s. mo Hrabyně

předseda: Alena Sroková

transparentní účet:

2601439683 / 2010

QR kód platby daru pro STP Hrabyně

 

 

NAŠIMI HRDÝMI SPONZORY JSOU:

Mimo zde uvedených máme i další bezejmenné dárce a firmy, kteří si nepřáli veřejné poděkování, všem moc děkujeme. 

V období koronaviru pomohli: 

Piloti lidem - letecký rozvoz pomůcek
Tereza Kvapilová - uspořádání sbírky pro STP Hrabyně 
Mensana Ostrava - výroba roušek
Nadační Fond Pavla Novotného
Tomáš Ludvík - Výroba ochranných štítů
YSOFT.com Výroba ochraných štítů 
HERO Clan - dezinfekce 
mStránka - výroba a provoz našeho webu zdarma

Uplatnění daru jako daňového nákladu


Na vaše dary vám rádi vystavíme darovací smlouvu. Dárce má nárok hodnotu svého daru odečíst od daňového základu.

Dárce - fyzická osoba

Dárce – fyzická osoba, může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého daňového základu, pokud je celková hodnota darů v rozhodném roce větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

Dárce - právnická osoba

Dárce – právnická osoba, má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí minimálně 2 000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5 % základu daně. Pokud poskytuje věcný dar plátce DPH, musí odvést DPH z hodnoty daru, jenž je dalším nákladem. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

Zpět

 

Kontakt

Opava STP v ČR z. s. mo Hrabyně
IČO: 712 11 055, Alena Sroková
transp. účet: 2601439683 / 2010
Hrabyně 201, 747 67
Po-Pá: 13-20 hodin
+420 602 864 035
info@stphrabyne.cz


Mapa kde nás najdete

 

Napište nám

Odeslat

 © mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce